Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (προς την αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου)
 
 

Η Μονάδα της Ξάνθης λειτούργησε ως ζαχαρουργείο για τελευταία χρονιά το 2006, χρονιά κατά την οποία η Ε.Β.Ζ. απέσυρε το 50,01% της ποσόστωσης της σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.320/2006 της Ε.Ε.. Λειτουργεί πλέον ως μονάδα αποθήκευσης ζάχαρης και συσκευασίας. Βρίσκεται στο 8ο χ.λ.μ. της Εθνικής οδού Ξάνθης - Καβάλας.

Ο κτιριακός εξοπλισμός καθώς και μεγάλο τμήμα του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, παραμένει σε αδράνεια προκειμένου να αξιοποιηθεί σε άλλη δραστηριότητα

Μονάδα Ξάνθης

τεύτλα και τευτλοκαλλιέργεια για την παραγωγή ζάχαρης ζαχαρουργεία της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης : μεγάλες μονάδες που παράγουν ζάχαρη ζάχαρη και βιομηχανική παραγωγή στα εργοστάσια της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης γεωπονικός έλεγχος στα τεύτλα έρευνα και τεχνολογία στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ζάχαρη και τελικά στάδια της παραγωγής ζάχαρη σε πακέτο και άλλα προϊόντα της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης