Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (προς την αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου)
 
 

Το ζαχαρουργείο Πλατέος βρίσκεται στο 42ο χλμ. της παλαιάς Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Βέρροιας. Κατασκευάσθηκε το 1961 σε ιδιόκτητο γήπεδο εκτάσεως 646 στρεμμάτων από την Ιταλική εταιρεία "REGGIANE", και λειτούργησε το 1962 με δυναμικότητα 2.000 tn τεύτλα την ημέρα.

Είναι το μοναδικό, από άποψη δυναμικότητας, εργοστάσιο της Εταιρείας. Κατεργάζεται τεύτλα από την περιοχή της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Κατά τα έτη 1968 - 1972 με σταδιακή αύξηση της δυναμικότητας έφθασε τους 6.000 τόνους/24ωρο και με νέα αύξηση της δυναμικότητας από το 1978 πέτυχε σήμερα ονοματική δυναμικότητα επεξεργασίας τεύτλων 8.000 τόνων/24ωρο με δυνατότητα παραγωγής σε ζάχαρη 100.000 τόνους/έτος.

Η παραγωγική λειτουργία (καμπάνια) του εργοστασίου αρχίζει στις αρχές Αυγούστου και η χρονική διάρκεια εξαρτάται από την ποσότητα των τεύτλων.

Στο ζαχαρουρχείο περιλαμβάνονται οι παρακάτω κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις:

- Κτίρια συνολικής επιφανείας 36.000 m2 και συνολικού όγκου 390.000 m3.

- Ένα (1) Silo ζάχαρης, κατασκευασμένο το 1995 χωρητικότητας 50.000 tn.

- Θερμοηλεκτρικός σταθμός (Σ.Η.Θ.), για την παραγωγή ενέργειας και του απαιτούμενου ατμού, με καύσιμο φυσικό αέριο ή μαζούτ που περιλαμβάνει πέντε (5) ατμολέβητες [(3x35tn/h παραγωγή ατμού 26bar- 370οC και 2x35tn/h, παραγωγή ατμού 45bar- 450οC)] και 3 ατμοστρόβιλους (1x7MWATT + 2X3 MWATT).

- Δέκα (10) πρέσσες Νωπού Πολτού [7 τύπου STORD, (4x1.000tn/ημ + 1x1.700tn/ημ) και 3 τύπου BABBINI (2x1.800tn/ημ. + 1x3.200tn/ημ.)].

- Πέντε (5) πρέσσες Pellets τύπου AMANDUS KAHLL(4x6tn/h + 1x12tn/h).

- Τρία (3) ξηραντήρια Πολτού (2x60tn/ημ. + 1x200tn/ημ.).

- Δύο (2) Ασβεστοκάμινοι συνολικής χωρητικότητας - παραγωγής ασβέστου 420 m(315 mκαι 105 m3).

- Δεξαμενές μεταλλικές (μελάσας) συνολικού όγκου 19.000 m3 που καλύπτουν επιφάνεια 2.200 m2.

 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του ζαχαρουργείου είναι:

- Υγρή μεταφορά των τεύτλων.

- Πλύσιμο σε 2 πλυντήρια τύπου σκάφης των 250tn/h έκαστο.

- Κοπή των τεύτλων σε 8 κοπτικές μηχανές (7 τύπου PUTSCH των 3.000 tn/ημ + 1 τύπου MΑQUIN των  5.000tn/ημ.).

- Εκχύλιση σε 3 εκχυλιστήρες κεκλιμμένου δοχείου τύπου DDS συνολικής δυναμικότητας 8.000 tn τεύτλα την ημέρα (2x3.000 tn/ημέρα και 1x2.000 tn/ημέρα).

- Κλασσικό σχήμα καθαρισμού χυμού  τύπου D.D.S.

- Συμπύκνωση 5 βαθμίδων, συνολικής επιφανείας 18.550m2 (1η=3.000 m2, 2η=5.500 m2, 3η=5.150 m2, 4η=4.000 m2, και 5η=900 m2).

- Κρυστάλλωση σε σχήμα 3 προϊόντων στην οποία υπάρχουν:

22 βραστήρες [ 7 για Α΄ προϊόν (4 τύπου BW θερμαντικής επιφάνειας 250m2 + 3 τύπου  FUΗRMANΝ 350 m2), 5 για το Β΄ προϊόν (3 τύπου REGGIANE 200 m2 + 2 BW 250 m2), 10 για το Γ΄ προϊόν (4 FUΗRMANΝ 350 m2, + 5 τύπου REGGIANE 200 m2 +1 BW 250 m2)] και

24 φυγόκεντροι, [6 για το Α΄ προϊόν  τύπου ΒΜΑ ασυνεχείς δυναμικότητας 30 tn/h η κάθε μία, 8 για το B΄ προϊόν  τύπου ΒΜΑ (3 ασυνεχείς x 30tn/h και 5 συνεχείς x 8 tn/h), 2 για το αφινάρισμα (ΒΜΑ x 8 tn/h) και 8 για το Γ΄ προϊόν (2 ΒW-KRUPP-INDIA συνεχείς των 12 tn/h, 5 ΒΜΑ συνεχείς των 8 tn/h και 1 ΒΜΑ συνεχής των 16tn/h )].

- Αποθήκευση σε silo 50.000 tn και σε αποθήκες.

 

Παράγει

Τα παραγόμενα υγρά απόβλητα μετά την εξυγίανσή τους με βιολογικό καθαρισμό (φιλτράρισμα κκαι εν συνεχεία παραμονή σε αερόβιες και αναερόβιες χωματοδεξαμενές), καταλήγουν στο φυσικό αποδέκτη (Λουδία).

Στο εργοστάσιο Πλατέος λειτουργούν επίσης:

- Το Κεντρικό Τεχνολογικό Εργαστήριο στο οποίο γίνονται ποιοτικοί έλεγχοι των προϊόντων, παραπροϊόντων  όλων των παραγωγικών  μονάδων της Ε.Β.Ζ., καθώς και των διαφόρων υλικών λειτουργίας.

- Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας.

- Το Κέντρο Εφαρμογών Ηλεκτρονικών και Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου που ασχολείται με την μελέτη για τη βελτίωση των συστημάτων ελέγχου σε διάφορους σταθμούς των εργοστασίων, με επισκευές ηλεκτρονικών οργάνων και συστημάτων, κατασκευές παραγωγής και κατασκευές για συγκεκριμένες εφαρμογές, μετατροπές ή προσαρμογές.

- Σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας και κουφετοποίησης  τευτλοσπόρου που ένα μέρος του πωλείται στους τευτλοκαλλιεργητές και ένα μέρος εξάγεται σε Σποροπαραγωγικούς Οίκους του εξωτερικού.

Ζαχαρουργείο Πλατέος

τεύτλα και τευτλοκαλλιέργεια για την παραγωγή ζάχαρης ζαχαρουργεία της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης : μεγάλες μονάδες που παράγουν ζάχαρη ζάχαρη και βιομηχανική παραγωγή στα εργοστάσια της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης γεωπονικός έλεγχος στα τεύτλα έρευνα και τεχνολογία στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ζάχαρη και τελικά στάδια της παραγωγής ζάχαρη σε πακέτο και άλλα προϊόντα της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης