Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (προς την αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου)
 
 

Ανταγωνισμός - Θέση της Εταιρείας στον κλάδο

Η ΕΒΖ Α.Ε. με την εθνική ποσόστωση των 158.702 τόνων, τη σέρβικη ζάχαρη ύψους 60.000 τόνων η οποία παράγεται στα δύο εργοστάσιά της στη Σερβία και με την εμπορία ζάχαρης ευρωπαϊκής προέλευσης ή και Τρίτων Χωρών, έχει ανακτήσει μεγάλο μέρος της αγοράς το οποίο είχε απολέσει τα τελευταία χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία εξάγει σημαντικές ποσότητες και στη Βουλγαρία με ζάχαρη προερχόμενη από τα γειτονικά εργοστάσια των Σερρών και της Ορεστιάδος. Τα υποπροϊόντα της ζάχαρης, όπως η μελάσα & η ζαχαρόπιτα, καλύπτουν τις ανάγκες των βιομηχανιών και των κτηνοτρόφων στην εσωτερική αγορά ενώ η επιπλέον ποσότητα εξάγεται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και σε Τρίτες Χώρες.

Οι πελάτες της εταιρείας είναι κυρίως βιομηχανίες, αλυσίδες και χονδρέμποροι οι οποίοι εμπιστεύονται την εταιρεία μας, εδώ και χρόνια, για τις ανταγωνιστικές της τιμές, την άψογη εξυπηρέτηση και το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό της.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πωλήσεις ζάχαρης της Εταιρείας για τα εμπορικά έτη 2004/2005 έως και 2008/2009.

Πίνακας 2.

Ποσότητες σε τόνους

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

Παραγωγή έτους

259.500

310.178

184.806

78.388

157.375

           

Πωλήσεις ζάχαρης παραγωγής

155.549

346.307

247.840

88.215

169.783

Πωλήσεις ζάχαρης εισαγωγής

75.051

58.579

65.712

82.052

56.729

           

Σύνολο Πωλήσεων Ε.Β.Ζ.

230.600

404.886

313.552

170.267

226.512

Πηγή:Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 

Γενικά στοιχεία του κλάδου  
Γενικές Πληροφορίες για την εταιρεία

η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης

τεύτλα και τευτλοκαλλιέργεια για την παραγωγή ζάχαρης ζαχαρουργεία της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης : μεγάλες μονάδες που παράγουν ζάχαρη ζάχαρη και βιομηχανική παραγωγή στα εργοστάσια της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης γεωπονικός έλεγχος στα τεύτλα έρευνα και τεχνολογία στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ζάχαρη και τελικά στάδια της παραγωγής ζάχαρη σε πακέτο και άλλα προϊόντα της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης